Określenie język biznesowy sugeruje, że jest to w pewien sposób odrębny język lub też odrębna dziedzina języka, taka jak np. prawo lub medycyna. A tak wcale nie jest.
Język biznesowy to po prostu zbiór sformułowań i wyrażeń używanych podczas prowadzenia rozmowy z osobą, z którą łączą nas stosunki służbowe. Często określeniem tym opisuje się zbiorczo wszystkie kursy językowe, które pośrednio lub bezpośrednio związane są z ekonomią, gospodarką i właśnie tzw. kontaktami biznesowymi. Moim zdaniem, wrzucanie wszystkich tych zagadnień do jednego worka jest nieoptymalne i na pewno zupełnie nieprzejrzyste, dla osób szukających kursów, które pomogą im w pracy z niemieckimi klientami i partnerami biznesowymi. Warto zatem postawić wyraźną granicę między słownictwem dotyczącym wahań koniunkturalnych, PKB czy też polityki pieniężnej, a tym co 90 % osób faktycznie wykorzysta w codziennej pracy.

Główne cechy języka używanego w kontaktach biznesowych

Roboczo opisałabym taki język jako zbiór różnych sformułowań, w które niejako ubieramy język, żeby brzmiał bardziej profesjonalnie i adekwatnie do sytuacji. W zależności od tego czy jest to rozmowa telefoniczna, czy też wiadomość mailowa lub spotkanie w cztery oczy, za każdym razem obowiązują nas pewne reguły, których warto przestrzegać. To odpowiedni dobór słów przy przedstawianiu się, to wielokrotne przećwiczenie small talku w języku niemieckim – który w zależności od sytuacji może dotyczyć różnych tematów. To sposób formułowania pytań i zapytań, a także odpowiedzi na nie. To też trudny temat wnoszenia skarg i zażaleń, zgłaszania reklamacji i reagowania na nie.
Dlaczego to takie istotne? Otóż zarówno Niemcy jak i Polacy różnie reagują na niewygodne komunikaty. Warto w takich sytuacjach być stanowczym, a jednocześnie uprzejmym, mimo, że czasami musimy wyraźnie zaznaczyć swoje stanowisko. Jednak zbytnia bezpośredniość może być odebrana jako postawa obcesowa, a nawet agresywna, co nie będzie sprzyjało budowaniu relacji i niezwykle ważnego zaufania w długim okresie.
Innym bardzo ważnym elementem dobrego języka biznesu jest poprawność językowa i stylistyczna. Ale o tym w następnym wpisie 😊

Wszystkie powyższe elementy sprowadziłabym do wspólnego mianownika i określiłabym je jako kultura pracy, charakterystyczna dla danego kraju i branży. Dlatego nauka języka biznesowego w kontekście kultury pracy zarówno w mniejszych firmach jak i korporacjach jest tak istotna, zwłaszcza jeśli mamy możliwość uczenia się od osoby, która na „własnej skórze” doświadczyła pracy w każdym z tych środowisk.