Kurs szyty na miarę skierowany jest do firm ukierunkowanych na podniesienie kompetencji językowych swoich pracowników w celu m.in. podniesienia jakości współpracy z niemieckojęzycznymi partnerami biznesowymi, usprawnienia komunikacji wewnątrz organizacji wykorzystującej język niemiecki, czy też sprostania wyzwaniom językowym związanym z wejściem na nowe rynki z obszaru niemieckojęzycznego.

Celem kursu jest opanowanie takich umiejętności językowych, które odpowiadają na konkretne potrzeby przedsiębiorstwa.

Kurs może obejmować język ogólny, biznesowy, prawniczy lub biznesowo-prawniczy skrojony według potrzeb i w zależności od poziomu kursantów. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno indywidualnie jak i w grupach.

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów oferty.

Zapisz się na kurs lub dowiedz się więcej

Przejdź do kontaktu